Kategóriák
Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló

Vásárlási feltételek

Szerződési feltételek

Webáruház adatai :

Az Ön által vásárolt termék eladója a IT-Nav Hungary Kft. Pontos, jogszabályok által meghatározott adatai :

Cégnév: IT-Nav Hungary Kft.
Székhely: 3300 Eger Hatvani kapu tér 8. 3/21.
Telephely: 3300 Eger Hatvani kapu tér 8. 3/21.
Adószám: 14403097-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-028541
Bankszámlaszám: 17000019-11971726 ( Axa Bank. ) 
Telefonszám: +36-20-5800-489
E-mail: rendeles@ecomputer.hu, info@ecomputer.hu

Rendelési folyamat:

 • A termékkategória kiválasztása a főoldal bal oldali menüpontjából, ahol a termékek kategorizálva vannak.
 • A kategória kiválasztása után a középső hasábon megjelennek azok a termékek, melyek abba a kategóriába tartoznak. Itt lehet a termékről bővebb leírást olvasni, képeket nézegetni
 • A Kosárba gomb megnyomásával a termék bekerülnek a jobb oldalon található bevásárló kocsiba
 • A Bevásárló kocsi tartalmánál láthatja a kiválasztott termék képét, a kiválasztott terméket, a nettó egységárát, a termék darabszámát, a nettó ár összesen, bruttó ár összesen és a kivesz menüpontot.
 • Itt lehet továbblépni a Még vásárolok és a Megrendelek menüpontokra is.
 • A Megrendelek menüpontra rákattintva megjelenik egy regisztrációs ablak ahol az ügyfél

        eldöntheti, hogy regisztrál-e a honlapunkon, vagy inkább regisztráció nélkül vásárol

 • (Regisztrált ügyfeleink további kedvezményekre számíthatnak, akciókról, híreinkről értesítést kérhetnek.
 • A szállítási mód kiválasztása menüpontban kiválaszthatja, hogy, hogy szeretné átvenni a terméket,itt láthatja a kiszállítási tarifáinkat is. Ki kell választani a fizetési módot is ami lehet készpénzes az áru átvételekor fizetendő, vagy előre átutalással.
 • Tovább gombra kattintva ellenőrizheti a teljes végösszeget, az adatok helyességét.
 • A rendeléséről automatikusan visszaigazoló E-mail –t küld a rendszer a megadott címre.      FONTOS : Ha maximum egy órán belül nem kapja meg ezt az E-mail-t, a rendelés nem érkezett be hozzánk, kérjük próbálja újra.
 • Ezután munkatársunk pár órán belül telefonon, vagy E-mailben értesíti Önt a szállítás várható időpontjáról is. 

A RENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE (AJÁNLATTÉTEL)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendel” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre.

A honlapon feltüntetett árak bruttó árak.

Ön a „Megrendel”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

 

PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Ön az esetleges panaszait a Szolgáltató székhelyére (3300 Eger Hatvani kapu tér 8. 3/21. szám) címezheti, vagy elektronikusan az info@ecomputer.hu e-mail címre küldheti meg, amely a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. Az elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

                                                                                                                

Amennyiben a Szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:


Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel.

A területileg illetékes Békéltető Testület:

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Általános szerződési feltételek :

A www.ecomputer.hu web áruházban eladásra kínált termékek képezik a Cégünk és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságait a termék lapján a részletek menüpontban találja meg. Kérjük, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassák el, hogy pontosan azt a terméket rendelhessék, melyre szükségük van.Adott esetben kérjék értékesítőink segítségét, a megadott elérhetőségen.  Adott termékek használata veszélyeket rejthet magában, a termékleírások ebben a tekintetben is segítséget nyújtanak.
A feltüntetett képek helyenként illusztrációk. A vételár mindig fel van tüntetve a termékek mellett nettó és bruttó értékben is. A megrendelt termékeket személyesen a telephelyünkön (3300 Eger Hatvani kapu tér 8. 3/21.) tudja átvenni, kérés esetén azokat kiszállítjuk.Megrendelő megrendelése elküldésével az IT-Nav Hungary Kft. vásárlójává válik. A megrendelés ügyfélszolgálatunk írásbeli visszaigazolása után tekinthető véglegesnek.


Jogérvényesítés

Kérjük kedves vásárlóinkat, hogy amennyiben a megrendelt termék megérkezik, az átvétel igazolása előtt ellenőrizze, hogy a terméket hiánytalanul megkapta –e. Kiszállítás esetén máskülönben nehéz bizonyítani az esetleges hiányokat.
Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan minőségi kifogás merülne fel, úgy a jogszabályoknak megfelelően a 49/2003. GKM rendelet által meghatározottak szerint járunk el.
A szavatossági igényeket a vásárlást igazoló bizonylattal tudják érvényesíteni. Az IT-Nav Hungary Kft. a jogszabály értelmében jegyzőkönyvet köteles felvenni a minőségi
kifogásról. Az IT-Nav Hungary Kft. a jogszabály értelmében törekszik arra, hogy a minőségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését 3-5 napon belül elvégezze.
A minőségi kifogásokkal kapcsolatban kérjük, keresse a fent található elérhetőségeinket.

 

ONLINE VITARENDEZÉS

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. 


Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen – és a honlapról is letölthető - nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel: 3300 Eger Hatvani kapu tér 8. 3/21., info@mutatosora.hu

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: IT-NAV Hungary Kft.

Cím: 3300 Eger Hatvani kapu tér 8. 3/21.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

-----------------

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

A Szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

A Szolgáltató kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

Visszatartási jog

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket a Szolgáltató címére kell visszaküldeni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog kizártsága

A Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a „c” és az „e” pontban meghatározottak esetén: „olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; „olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 


Általános garanciális feltételek :

1.   A garanciajegyen (számlán) szereplő termékekre a vásárlás napjától számított minimum 6 hónap érvényesíthető csere,vagy szervízgaranciát vállalunk. Ez alól kivételt képeznek az alábbi termékek:

-        kábelek (audió, IDE, hálózati, táp, usb, firewire stb.)

Ezekre a termékekre garanciát nem, de 3 nap szavatosságot biztosítunk!

Amennyiben az adott termék a gyártó (forgalmazó) által kibocsátott garanciajeggyel kerül értékesítésre, a garancia levélen feltüntetett időszakra érvényes garanciát a termék garanciaszervize vállalja.

2.   Garanciális javításra terméket csak az eredeti kiegészítő tartozékaival (IDE és egyéb kábelek, egyedi kiegészítők, CD-k, kis könyvek stb.) veszünk át.

3.   Különállóan vásárolt alkatrészek együttműködéséért (kompatibilitás) nem vállalunk felelősséget, ez esetben annak megállapítása, hogy melyik a hibás alkatrész szervízdíj köteles.

4.   A komplett számítógépekre adott 3 évig érvényes ingyenes szervizgarancia keretében ingyenes javításra, hiba megállapításra csak abban az esetben áll módunkban átvenni, ha a számítógépházon lévő garanciamatrica sérülésmentes. Ellenkező esetben a komplett gép bevizsgálása, a hiba feltárása szervízdíj kötelessé válik.

5.   Garancia érvényesítésének feltételei:

-        a termék eljuttatása a szakszervizünkbe, a számlán vagy a garanciajegyen feltüntetett garanciális időn belül

-        eredeti sérülésmentes garanciajegy, vagy számla bemutatása, a halasztott fizetésű számla kiegyenlítése

-        a terméken szereplő sorozatszám és a garanciajegyen vagy számlán szereplő gyártási szám megegyezése

-        amennyiben a sorozatszám csak a termék csomagolásán „bontatlan műanyag dobozos termék amin nincs, vagy nem lehet sorozatszámot ragasztani, (pl.: memóriakártya, pendrive, VGA és CPU hűtők stb.)”  található, garanciális igényt csak a csomagolás, (sorozatszám) bemutatása esetén tudunk teljesíteni.

6.  Nem tartozik a garanciális kötelezettség alá: a termék, amennyiben:

-        az 5. pont bármely része nem teljesül

-        a terméken bármely nemű fizikai sérülés (égés, törés, repedés, horpadás, szakadás stb.) látható, érzékelhető

-        nem rendeltetés szerű használat (ilyen esetnek minősül a termék gyári beállításait meghaladó teljesítményen történő használat, túlhajtás is !) A termék specifikációjában megadott paramétereket meghaladó mechanikai, elektromos terhelés, illetve egyéb nem a célnak megfelelő felhasználás

-        a vásárló saját hardver környezetében hibásan működő alkatrész (inkompatibilitás)

-        bármilyen szoftveres probléma (operációs rendszer, meghajtó program telepítés, adatvesztés, vírusfertőzés)

-        szakszerűtlen szerelés, kábelezés, illetve az ezekre visszavezethető meghibásodás

-        BIOS hiba, vagy annak nem szakszerű frissítése

-        nem vállalunk garanciát az adott termék, szállítás, vagy üzemeltetés közben külső események hatására bekövetkező meghibásodására (tűz, víz, a gyártó által megengedettnél nagyobb gyorsulási érték stb.)

-        az adattároló eszközökön (merevlemez, stb.) tárolt adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

7.   Garanciális javítás során csak a vásárló által az átadáskor megjelölt hibára terjed ki a vizsgálatunk. Amennyiben a garanciális javításra átvett termék a leírt hibát nem produkálja, szervízdíj kötelessé válik (bevizsgálási díj).

8.   A garanciális termék szervizünkbe juttatásának a költsége a vásárlót terheli.

9.    Hibás terméket csak a vásárlástól számított maximum 3 napon belül cserélünk (tesztelés után) „azonnal”. A terméket a gyári dobozában, sérülésmentes állapotban összes kiegészítő tartozékával együtt kell visszajuttatni a szakszervizünkbe! A vásárló elfogadja, hogy az IT-Nav Hungary Kft. Kft. -t  semmilyen más esetben nem kötelezheti a termék azonnali cseréjére.

10.   Garanciális javítás során törekszünk az ügyintézés 30 naptári napon belüli befejezésére.

 

A vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: 

A vásárlót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306-307. §  aiban, az 1978. évi 2.törvényerejű rendelet 6. §. (1) bekezdésében, valamint a 151/2003. (IX. 22) kormányrendeletben meghatározott jogok illetik meg. Az általunk biztosított jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érint, nem korlátozza.

Webáruház készítés